ITIL® 4 Foundation


Klicka på ett datum nedan för att boka plats på kursen:På den här kursen lär du dig grunderna till ITIL® 4 och IT Service Management. ITIL® är ett ramverk för tjänstehantering som blivit en global de facto-standard. I och med den uppdaterade versionen ITIL®4, som lanserades under februari 2019, har ITIL® vidareutvecklat tjänstehanteringen ytterligare. För att möta dagens behov lyfter ITIL fram betydelsen av snabba, effektiva värdeflöden och verklig affärsnytta genom att utgå från värdeflödesanalys. ITIL® 4 integrerar även koncept från andra modeller och ramverk såsom exempelvis Lean, Agile och DevOps.

På kursen går vi igenom ramverket ITIL® och vad som är nytt i ITIL® 4 jämfört med ITIL® v3. Vi belyser och diskuterar skillnader mellan de två versionerna och hur vidareutveckling har skett för att möta dagens behov.

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som behöver kunskap och förståelse inom IT Service Management.

 • Ditt behov kan komma utifrån att du arbetar på IT-sidan och på något sätt är involverad i utveckling, produktion, leverans eller support av IT-tjänster.
 • Ditt behov kan även komma utgå ifrån att du är mottagare av och utnyttjar IT-tjänster, och/eller att du köper och ställer krav på IT-tjänster, t ex i roller som linjechef eller förvaltningsledare på verksamhetssidan.

Förkunskapskrav
Inga.

Certifiering
Certifieringen sker inte under kursen. I kurspriset ingår en certifieringsvoucher.
Det innebär att du själv bokar datum/tid när du känner dig redo att skriva.
Certifieringen är en on-line certifiering. Mer information kommer vid bokningen av kursen.

Målsättning

Efter genomgången utbildning kommer deltagaren att ha erhållit kunskap om:

 • Begrepp och terminologi, perspektiv och principer som används inom service management och ITIL® 4
 • Service management som en praxis och vad det innebär att nyttja respektive leverera tjänster
 • Hur de principer som beskrivs i ITIL® 4 kan hjälpa en organisation att använda och anpassa sin tjänstehantering för att maximera verksamhetsnyttan av IT-tjänster
 • Hur man identifierar värdeflöden i sin tjänsteleverans
 • Hur ITIL® 4 integrerar och samexisterar med andra modeller och ramverk för att få ut störst värde av använda tillgängliga resurser
 • Hur kontinuerlig förbättring kan och bör involvera hela organisationen

Språk
Kursmaterialet och certifieringen är på engelska. Kursledaren pratar svenska.

Kurslängd
2 dagar

Kursmaterial
Kursmaterialet är digitalt.

Pris
21 500 kr (ex moms)
Certifieringsvoucher, ITIL 4 Foundation bok och allt kursmaterial ingår i kurspriset.

Tider
9.00-17.00

 Kursinnehåll

 • Introduction to IT Service Management in the Modern World
 • Introduction to ITIL 4
 • Structure and Benefits of ITIL 4
 • Value and Value Co-Creation
 • Services, Products, and Resources
 • Outcomes, Costs, and Risks
 • Service Relationships
 • The Seven Guiding Principles
 • The Four Dimensions of Service Management
 • The Service Value System
 • The Service Value Chain
 • Introduction to Continual Improvement
 • The Continual Improvement Model
 • The ITIL® Practices;
  • overview over all of the practices
  • detailed description of selected practices
   • The Continual Improvement Practice
   • The Change Control Practice
   • The Incident Management Practice
   • The Problem Management Practice
   • The Service Request Management Practice
   • The Service Desk Practice
   • The Service Level Management Practice