Certifierad IT Change Specialist


Klicka på ett datum nedan för att boka plats på kursen:Priser för Certifierad IT Change Specialist  2 dagar

 • Kursavgift 17 500 SEK (exkl moms)
 • Certifieringsavgift 2200 SEK (exkl moms)

Kurslängd:
Två dagar: kl 09.00– 17.00. Certifiering (frivillig) sker mot slutet av dag 2.

Kursen Certifierad IT Change Specialist vänder sig till dig som vill vidareutveckla dig i din roll inom Change Management. I och med lanseringen av ITIL 4 så kallas Change Management numera för Change Enablement.

Den ger dig en djupare förståelse för principerna och praktisk erfarenhet av att använda den allra senaste praxis (best practice) inom Change Enablement och samspelet med övriga processer. Hur processen kan implementeras och styras i en organisation, samt kunskap och verktyg för att tillämpa Change Enablement i ditt dagliga arbete. 

Kursen syftar även till att ge dig tillräckliga kunskaper för en certifiering till Certifierad IT Change Specialist.

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar samt diskussioner, med syfte att ge kunskap om hur man praktiskt tillämpar och arbetar inom change enablement.

Målgrupp
Kursen riktar sig till personer som arbetar och/eller planerar att arbeta med förändringar inom IT. Om ens position så är processägare, change manager eller annan befattning inom IT.

Kursen riktar sig till:

 • Personer som behöver praktisk kunskap och/eller kunskap om bäst praxis inom change enablement, samt hur change enablement bidrar till att höja kvaliteten på IT-leveransen inom en organisation eller till externa kunder.
 • Processägare som ska utveckla processen och/eller utöva ledning, styrning samt uppföljning av processen.
 • Alla med ansvar för ledning och styrning inom IT Service Management som behöver specialkunskaper inom området. Personer som vill utveckla sig själva, och eventuellt certifiera sig, i sin yrkesroll.

Förkunskapskrav
För att gå kursen krävs inga formella förkunskapskrav. Kursmaterial tillhandahålls i utbildnings-portalen innan kursstart och som starkt rekommenderas att man går igenom. Materialet täcker det som i kursbeskrivningen är markerat som Förkunskap.

Certifiering
Certifieringen genomförs dag 2 på eftermiddagen. Certifieringen är på svenska.

Kursmaterial
Kursdokumentationen är digitalt.

Språk
Kursen genomförs på svenska med svenskt kursmaterial, men använder engelska ITIL® 4 termer.

Målsättning

 • Efter genomgången utbildning kan deltagaren förvänta sig att ha kunskaper och förståelse för följande:
 • Syfte och mål med change enablement.
 • Change enablement och dess plats i IT Service Management enligt ITIL® 4.
 • Hur man kan införa processen i en organisation.
 • Hur man kan mäta, utöva styrning och uppföljning samt förbättra processen.

Kursen tar bland annat upp följande ämnen:

 • IT Service Management och några av dess practices.
 • Samspelet inom Service Value Chain och värdeströmmar.
 • Change enablement i detalj.
 • Styrning, mätning och förbättring.

När du gått igenom kursen Certifierad IT Change Specialist har du förutsättningar att:

 • Förstå samspelet mellan change enablement och andra practices och processer
 • Förstå change enablement utifrån ITIL® 4, fyra dimensioner
 • Mäta och följa upp change enablements, syfte och mål
 • Genomföra och driva förbättringsaktiviteter, för att uppnå change enablements syfte och mål

Kursinnehåll Certifierad IT Change Specialist

 • ITIL® 4 Foundation (Förkunskap)
  Vi går igenom de grundläggande begreppen som är nya i ITIL® 4. Begreppen kommer att repeteras, men vi kommer inte att gå in i detaljer.

Bland begreppen finns:
- De fyra dimensionerna
- Ledningssystemets (Service Value System) delar
- Aktiviteter i värdekedjan (Service Value Chain activities)
- Värdeströmmar
- Vägledande principer

Eftersom uppbyggnad och dokumentation som rör practices och processer skiljer sig från tidigare versioner ITIL® går vi igenom strukturen.

 • Change enablement
  Vi går övergripande igenom problem management med syfte, omfattning och definitioner av begrepp.

 • Change enablement och värdeströmmar
  Vi går igenom problem- och kartläggningsaktiviteter som ingår i värdeströmmarna som leder fram till att identifiera underliggande orsaker till problem

 • Change enablement och organisation
  Vad bör man tänka på rörande organisation för att bäst hantera problem, och vilka roller samt kompetens krävs?

 • Change enablement och teknologi
  Vilka verktyg och metoder behövs för att effektivt hantera problemutredningar?

 • Change enablement och leverantörer
  Vilka krav bör ställas på leverantörer, för att vi tillsammans ska få fungerande värdekedjor?

 • Förberedelse för certifiering

Teoripass varvas med olika övningar

 

 


 Kursen genomförs i samarbete med BiTA Service Management