Praktisk problemlösning


Klicka på ett datum nedan för att boka plats på kursen:Arbetar du i en organisation där brandsläckning är det normala arbetssättet, där det finns en hög frustation över att ständigt behöva släcka samma typ av incidenter?  Sitter du med en gnagande känsla av att organisationen aldrig riktigt lyckas reda ut problemet? Då är detta kursen för dig!

Att identifiera grundorsaker till ett -för er - okänt problem är en av de viktigaste förebyggande aktiviteterna inom alla organisationer i hela världen. Att arbeta systematiskt med grundorsaksanalyser leder till att vi ökar sannolikheten att identifiera den reella orsaken till varför avvikelsen uppstod.

Du får ta del av vår konkreta strategi och vilka metoder och verktyg som är tillämpbara för en praktisk problemlösning, både hur du kan ta dig an en mer ledande roll samt hur du tillsammans med din organisation systematiskt kan identifiera grundorsaker och eliminera dessa.

Praktisk problemlösning vänder sig till dig som vill vidareutveckla dig i din roll som problem manager eller kvalitetsansvarig. Den ger dig förståelse för hur grundorsaksanalyser bedrivs och du får med dig praktisk kunskap om hur du använder dig av kvalitetsverktygen i ditt dagliga arbete.

Kursen har till syfte att ge dig tillräckliga kunskaper för att genomföra grundorsaksanalyser och framtagning av en handlingsplan. Utbildningen är 1 heldag som varvar teori med praktiska övningar kopplad till en problemlösningsstrategi.

Dialoger, erfarenhetsutbyte och övningar för praktisk tillämpning av problemlösningsstrategin är viktiga komponenter i kursen.

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som arbetar eller planerar att arbeta med problem management eller kvalitetsutveckling ur ett praktiskt perspektiv.

Förkunskapskrav
Inga särskilda förkunskapskrav för att delta på kursen, även om vi rekommenderar att deltagaren har kunskaper som motsvarar Certifierad Specialist Problem Management eller Att driva praktiskt kvalitetsarbete.

Målsättning
Efter genomgången utbildning kan deltagaren förvänta sig att ha kunskaper om och förståelse för grundorsaksstrategin genom att kombinera olika kvalitetsverktyg för att:

 • Bearbeta verbal information
 • Genomföra kronologisk analys för att verbalisera en problembeskrivning
 • Identifiera orsaksområden för att kunna genomföra en grundorsaksanalys
 • Vikta grundorsaker för att få fram en prioritering
 • Ta fram en handlingsplan

Språk
Allt material är på svenska och kursledaren pratar svenska

Kurslängd
1 dag

Pris
9 900 kr (ex moms)

Kursen tar bland annat upp följande ämnen:

 • Brainstorming och PDCA-hjulet som generella tekniker i analysarbetet
 • Hantering av verbal information
 • Hantering av kronologisk analys
 • Hantering av problembeskrivning
 • Hantering av släktskapsdiagram
 • Hantering av 5-varför
 • Identifiering av åtgärder som organisationen måste genomföra för att eliminera grundorsaken
 • Dokumentering av hela grundorsaksutredningen i en handlingsplan