DISC - Chef och ledare - ej iPad kurs


Klicka på ett datum nedan för att boka plats på kursen:För dig som är chef eller ledare - 1 dag 

För dig som chef eller teamledare på en support eller kundtjänst är kommunikation ditt viktigaste verktyg. Du använder det varje dag och hela tiden i samtal med kunder, kollegor och medarbetare.

Vissa personer är lätta att prata med, ni förstår varandra och samtalet flyter lätt. Det är lätt att komma överens och bygga en bra relation. Andra upplevs som jobbiga. Ni pratar förbi varandra, det blir missförstånd och irritation. Hur det går beror både på dig och den du pratar med.

Kursen ger insikt, kunskap och praktiska verktyg som hjälper dig i ditt dagliga arbete som ledare. Med utgångspunkt i den personliga DISC-analysens fyra färger jobbar vi med ledarskap, gruppdynamik och kundbemötande.

Under kursen får du:

  • Ökad självinsikt i din egen personliga kommunikationsstil, hur du uppfattas som kollega och ledare
  • Förståelse för hur andra kommunicerar
  • Kunskap så att du känner igen andras kommunikationsstil.
  • Metoder för att bemöta andra, skapa ett positivt samtalsklimat och inge förtroende
  • Kunskap om hur du lättare övertygar andra
  • Verktyg för att hantera ”svåra” personer
  • Insikter om hur sammansättningen av en grupp påverkar resultatet
  • Ökad säkerhet i samtal med kunder, kollegor och medarbetare

Kursen är nyttig, rolig och ger praktiska verktyg att använda varje dag. Teori blandas med praktiska övningar, som utgår från dig själv och din egen arbetssituation. Deltagarna ges många tillfällen att ta upp och diskutera egna praktiska utmaningar.

Pris för kursen Beteendestilar 1 dag (klassrum)

 Kursavgift Kostar 7 900 SEK (exkl moms)

 

DISC-analys ingår
Före kursen gör varje deltagare en individuell webbaserad DISC beteendestilsanalys med inriktning på kommunikation och ledarskap. En skriftlig personlig rapport erhålls vid kurstillfället.

Om kursen
Kursen genomförs under en dag i grupper om max 12 personer.

 

Kursledare
Kursledare är Ingrid Alestig från Novasell, som tränar människor i olika branscher och på olika nivåer i ledarskap, försäljning och kundbemötande. Hon är civilekonom, certifierad i Pussel DISC beteendestilsanalys och har gedigen egen erfarenhet som chef för försäljning och kundservice. Med glimten i ögat, smittande engagemang och många exempel från verkligheten gör hon det svåra enkelt.