DISC - beteendestilar - ej iPad kurs


Klicka på ett datum nedan för att boka plats på kursen:För dig som är medarbetare - 1 dag 

Som medarbetare i support eller kundtjänst är kommunikation ditt viktigaste verktyg. Du använder det varje dag och hela tiden.

Vissa kunder (eller kollegor) är lätta att prata med, ni förstår varandra och samtalet flyter lätt. Andra upplevs som jobbiga. Ni pratar förbi varandra, det blir missförstånd och irritation. Det här hänger inte bara på kunden, utan även på dig.

Kursen ger insikt, kunskap och praktiska verktyg som hjälper dig i ditt dagliga arbete. Vi jobbar med de olika stegen i ett kundsamtal, med utgångspunkt i den personliga DISC-analysens fyra färger.

Under kursen får du:

  • Ökad självinsikt i din egen personliga kommunikationsstil
  • Förståelse för hur andra kommunicerar
  • Kunskap så att du känner igen fyra grundläggande kundtyper
  • Metoder för att bemöta och övertyga dessa
  • Insikt om hur du väljer rätt argument till varje kund
  • Verktyg för att hantera ”svåra” kunder
  • Ökad säkerhet i kundsamtalen
  • Tipsen som gör att kunderna gillar dig

I support eller kundtjänst har du också en roll med många kontaktytor internt. Därför tar vi också upp hur våra olika kommunikationsstilar påverkar samarbetet inom företaget.

Kursen är nyttig, rolig och ger praktiska verktyg att använda varje dag. Teori blandas med praktiska övningar, som utgår från dig själv och din egen arbetssituation. Deltagarna ges många tillfällen att ta upp och diskutera egna praktiska utmaningar.

Pris för kursen Bettendestilar 1 dag (klassrum)

 Kursavgift Kostar 7 900 SEK (exkl moms)

DISC-analys ingår
Före kursen gör varje deltagare en individuell webbaserad DISC beteendestilsanalys med inriktning på kommunikation. En skriftlig personlig rapport erhålls vid kurstillfället.

Om kursen
Kursen genomförs under en dag i grupper om max 12 personer.

 Kursledare
Kursledare är Ingrid Alestig från Novasell, som tränar människor i olika branscher och på olika nivåer i ledarskap, försäljning och kundbemötande. Hon är civilekonom, certifierad i Pussel DISC beteendestilsanalys och har gedigen egen erfarenhet som chef för försäljning och kundservice. Med glimten i ögat, smittande engagemang och många exempel från verkligheten gör hon det svåra enkelt.

 

Här anmäler du dig!