DISC - beteendestilar


Det saknas startdatum för denna kurs för tillfället.

För dig som är medarbetare - 1 dag 

Som medarbetare i support eller kundtjänst är kommunikation ditt viktigaste verktyg. Du använder det varje dag och hela tiden.

Vissa kunder eller kollegor är lätta att prata med, ni förstår varandra och samtalet flyter lätt. Andra upplevs som jobbiga. Ni pratar förbi varandra, det blir missförstånd och irritation. Hur det går beror både på dig och den du pratar med.

Med utgångspunkt i DISC-analysens fyra färger jobbar vi med hur du kan stärka kommunikationen i både kundsamtalen och vid samtal med medarbetare. 

I support eller kundtjänst har du också många interna kontaktytor, med kollegor både på den egna och på andra avdelningar. Därför tar vi också upp hur våra olika kommunikationsstilar påverkar samarbetet inom företaget. 

Under kursen får du:

  • Ökad insikt i din egen personliga kommunikationsstil
  • Insikt i hur andra uppfattar dig
  • Förståelse för hur andra kommunicerar
  • Kunskap så att du känner igen andras kommunikationsstilar - fyra kundtyper
  • Metoder för att bemöta andra, skapa ett positivt samtalsklimat och inge förtroende
  • Kunskap om hur du lättare övertygar andra
  • Insikt om hur du väljer rätt argument till varje kund
  • Verktyg för att hantera ”svåra” kunder
  • Insikter om hur sammansättningen av en grupp påverkar resultatet
  • Tipsen som gör att andra gillar dig

I support eller kundtjänst har du också en roll med många kontaktytor internt. Därför tar vi också upp hur våra olika kommunikationsstilar påverkar samarbetet inom företaget. 

Kursen är nyttig, rolig och ger praktiska verktyg att använda varje dag. Teori blandas med praktiska övningar, som utgår från dig själv och din egen arbetssituation. Deltagarna ges många tillfällen att ta upp och diskutera egna praktiska utmaningar.

Pris för kursen Beteendestilar 1 dag (klassrum)

 Kursavgift Kostar 7 900 SEK (exkl moms)

DISC-analys ingår
Före kursen gör varje deltagare en individuell webbaserad DISC beteendestilsanalys med inriktning på kommunikation. En skriftlig personlig rapport erhålls vid kurstillfället.

Om kursen
Kursen genomförs under en dag i grupper om max 12 personer.

Kursledare
Kursledare är Ingrid Alestig från Novasell, som tränar människor i olika branscher och på olika nivåer i ledarskap, försäljning och kundbemötande. Hon är civilekonom, certifierad i Pussel DISC beteendestilsanalys och har gedigen egen erfarenhet som chef för försäljning och kundservice. Med glimten i ögat, smittande engagemang och många exempel från verkligheten gör hon det svåra enkelt.

 

Här anmäler du dig!