Certifierad Ledare IT


Klicka på ett datum nedan för att boka plats på kursen:Antal dagar: 6

Pris: 39500 kr (ex moms)

Datum hösten 2019:
Steg 1: 21-22 oktober
Steg 2: 18-19 november
Steg 3: 16-17 december

Det här är en utbildning för dig som är ledare eller chef inom IT eller har en liknande befattning.

Utbildningen Certifierad Ledare IT utvecklar ditt ledarskap genom att ge kunskaper och konkreta verktyg inom de viktigaste områdena för din roll.Utbildningen omfattar 6 kursdagar fördelade på 3 tillfällen om vardera 2 dagar med cirka en månad mellan varje tillfälle.

Utbildningen fokuserar på praktisk hjälp och konkreta verktyg, men du får även med dig kunskaper om allt från att arbeta strategiskt med IT, investeringar och portföljhantering och riktlinjerna för hantering och utveckling av kompetens. Kursledaren och de gästföreläsare som besöker utbildningen förmedlar inte bara kunskaper utan delar med sig av sina erfarenheter och stimulerar deltagarna till givande diskussioner. Utbildningen genomförs för grupper upp till 16 personer.

Certifieringen kräver att du varit närvarande på samtliga kursdagar och att du blir godkänd på de projekt som du valt att genomföra under kursen. Du får också räkna med att mellan kurstillfällena sätta av upp till 10 timmar för hemarbete. Kursdokumentationen är digital. 
 

Kursmaterial
Kursdokumentationen är digital.
 

Antal deltagare
Kursen är utvecklad för grupper upp till 16 personer.

 
Kurslängd
Kursen består av totalt 6 kursdagar fördelade på tre tillfällen med två dagar vardera. Mellan respektive tillfälle förväntas deltagarna utföra hemuppgifter som bygger på kunskap inhämtad under kursen och som tillämpas på verkliga förutsättningar.
 

Dag 1: kl 9.00-17.00
Dag 2: kl 9.00-17.00

med avbrott för lunch och raster.
 

Språk
Svenska

 
Målsättning

Efter utbildningen har du erhållit kunskap om hur du:
•arbetar med målstyrning och sätter mål
•arbetar och leder efter tydliga mål
•arbetar enligt uppsatta strategier situationsanalyser
•resurssätter och kompetensförsörjer din organisation
•leder i förändring, motiverar och kommunicerar
•hanterar portföljer och prioriteringar av investeringar
•coachar dina medarbetare
•kan anamma nya  trender på ett  värdeskapande sätt
•arbetar med attityder, beteenden  och kultur
      


Steg 1 – Att leda och kommunicera skapar förtroende

Ledarskapet inom IT

Effektiv kommunikation och retorik

Argumentationsteknik och Presentationer
Marknadsföring av IT och tjänster
Förändringsledning och Processorientering

Steg 2 – Att förstå sin affär är första steget till att kunna styra den
 
Verksamhetsdrivet strategiarbete inom IT

Grundläggande affärsekonomi, skapa ett ”Business case”
Investeringar, portfölj och tjänster
Trendbevakning och teknikutveckling

Outsourcing och Kvalitet inom IT


Steg 3 – Rätt kompetens är nyckeln till framgång
Motivationsfaktorer och att hantera talanger
Kompetensväxling och rekrytering
Utvecklingssamtal och personliga utmaningar
Attityder beteenden och kultur