Certifierad Kundansvarig IT


Klicka på ett datum nedan för att boka plats på kursen:Antal dagar: 6

Pris: 39500 kr (ex moms)

Datum hösten 2019:
Steg 1: 1-2 oktober
Steg 2: 4-5 november
Steg 3: 2-3 december

Utbildningen Certifierad Kundansvarig IT är en utbildning för dig som är kundansvarig för IT-tjänster eller leveranser till verksamheten eller har en liknande befattning. Utbildningen utvecklar ditt affärsmannaskap genom att ge kunskaper och konkreta verktyg inom de viktigaste områdena för din roll.

Erfarna BiTA-konsulter är lärare vilket borgar för kvalitet, resultat och nytta. Men lärarna levererar inte enbart kunskaper och insikter på ett professionellt sätt, utan driver också ett förändringsarbete, d.v.s. bjuder in till dialog och diskussion bland deltagarna om innebörden och de praktiska konsekvenserna av ämnena som behandlas.

Kursledaren och de gästföreläsare som besöker utbildningen förmedlar inte bara kunskaper utan delar med sig av sina erfarenheter och stimulerar deltagarna till givande diskussioner.

Utbildningen omfattar 6 kursdagar fördelade på 3 tillfällen om vardera 2 dagar med cirka en månad mellan varje tillfälle.

Efter utbildningen vet du hur du ska planera och genomföra lyckade möten, hur du långsiktigt ska marknadsföra dig själv och IT, hur du gör för att skapa goda relationer, fånga kundernas behov och önskemål och hur du på bästa sätt presenterar dina egna budskap. Du vet hur du ska paketera ekonomiska och finansiella kalkyler på ett affärsmässigt sätt och du kan hantera en förhandlingssituation. Du har också kunskap om hur du upprättar avtal eller överenskommelser. 

Certifieringen kräver att du varit närvarande på samtliga kursdagar och att du blir godkänd på de projekt som du tilldelas under kursen. Du får också räkna med att mellan kurstillfällena sätta av upp till 10 timmar för hemarbete. Kursdokumentationen är digital. 


Målgrupp 

Kursen riktar sig till dig som är kundansvarig för IT-tjänster eller leveranser till verksamheten eller har en liknande befattning som tex IT-samordnare.

Ditt arbete består till stor del av kontakter med kunder, verksamhetsansvariga, förvaltningar, beställare och användare. Din uppgift är att representera IT vilket innebär att du kommunicerar, samordnar, frågar och lyssnar, informerar och övertygar. Hela tiden med IT som utgångspunkt och optimal verksamhetsnytta som mål.

Kursen riktar sig också till dig som arbetar i en IT-verksamhet och vill skaffa dig kunskaper och färdigheter inom de områden som kursen tar upp.

 
Förkunskapskrav

Deltagarna på kursen förväntas ha goda kunskaper om arbetet i en IT-verksamhet.

 

Kursmaterial

Kursdokumentationen är digital.
 

Antal deltagare

Kursen är utvecklad för grupper upp till 16 personer.

 
Kurslängd

Kursen består av totalt 6 kursdagar fördelade på tre tillfällen med två dagar vardera. Mellan respektive tillfälle förväntas deltagarna utföra hemuppgifter som bygger på kunskap inhämtad under kursen och som tillämpas på verkliga förutsättningar.
 

Dag 1: kl 9.00-17.00
Dag 2: kl 9.00-17.00

med avbrott för lunch och raster.
 

Språk

Svenska

 
Målsättning

Efter utbildningen har du erhållit kunskap om hur du:

  • ska planera och genomföra lyckade möten
  • långsiktigt ska marknadsföra dig själv och IT
  • gör för att skapa goda relationer, fånga kundernas behov och önskemål
  • på bästa sätt presenterar dina egna budskap
  • ska paketera ekonomiska och finansiella kalkyler på ett affärsmässigt sätt
  • kan hantera en förhandlingssituation.
  • upprättar avtal eller överenskommelser.

 

Kursens innehåll

Steg 1 – Ordning och reda är bra, gäller även för det talade och skrivna ordet

Effektiv kommunikation, förberedelser och genomförande
Presentationer, informerande och/eller övertygande
Marknadsföring av IT och tjänster
Tjänsteorientering, paketering, tjänstekatalog
 

Steg 2 – Att förstå sin affär är första steget till att kunna styra den

Grundläggande affärsekonomi, skapa ett ”Business case”
Förhandlingar och överenskommelser
Avtal internt och externt, SLA/OLA
Kvalitet inom IT


Steg 3 – Affärer görs upp mellan människor, både på gott och på ont

Proaktivt kundarbete, kundplan, genomföra kundbesök
Argumentation och hantera kundens invändningar
Förändringsarbete
Dina personliga utmaningar, återkoppling


Kursen genomförs i samarbete med BiTA Service Management