Certifierad Förvaltare IT/Verksamhet


Klicka på ett datum nedan för att boka plats på kursen:Antal dagar: 6

Pris: 39500 kr (ex moms)

Datum hösten 2019:
Steg 1: 16-17 september
Steg 2: 14-15 oktober
Steg 3: 11-12 november

 

Utbildningen Certifierad Förvaltare IT/Verksamhet är en utbildning för dig som har en förvaltarroll i en förvaltnings-, system- eller objektstyrd verksamhet. Det kan vara som ägare, ansvarig eller förvaltare i verksamheten eller på IT-tekniksidan. Utbildningen utvecklar ditt förvaltarskap genom att ge kunskaper och konkreta verktyg inom de viktigaste områdena och kompetenserna för din roll.
 
Vi har bokat våra mest erfarna konsulter att vara lärare under kursen, kompletterat dem med inhyrda experter och laddat dem med uppgiften att konkret hjälpa dig i din förvaltarroll och i din viktiga uppgift att få verksamhet och IT arbeta runt gemensamma leveranser. Men lärarna levererar inte enbart kunskaper och insikter på ett professionellt sätt, utan driver också ett förändringsarbete, d.v.s. bjuder in till dialog och diskussion bland deltagarna om innebörden och de praktiska konsekvenserna av att agera i rollen och ämnena som behandlas kopplat till detta.
 
Kursledaren och de gästföreläsare som besöker utbildningen förmedlar inte bara kunskaper utan delar med sig av sina erfarenheter och stimulerar deltagarna till givande diskussioner.
 
Utbildningen omfattar 6 kursdagar fördelade på 3 tillfällen om vardera 2 dagar med 3-4 veckor mellan varje tillfälle.
 
Efter utbildningen vet du hur du ska leda, kommunicera och skapa förtroende. Du vet hur du skall styra, planera och förstå din verksamhet och dina kunder och att arbeta med planering av förvaltning och vidareutveckling. Du kan arbeta med att definiera upp och förändra en struktur för förvaltning, att genomföra möten och samordna verksamhetsbehov och IT-förmågor, att resursallokera för identifierade behov och ansvara för leverans och uppföljning. Du kan arbeta med IT-strategiska frågor, investeringsportföljen och tjänster.
 
Certifieringen kräver att du varit närvarande på samtliga kursdagar och att du blir godkänd på de projekt som du valt att genomföra under kursen.

Målgrupp

 
Utbildningen riktar sig till alla som arbetar med eller ska arbeta i en förvaltningsroll där arbete med och runt förvaltning av IT-system är centrala. Det kan vara systemägare, objektägare, systemförvaltare, systemansvarig och förvaltare eller personer med andra förvaltningskopplingar inom IT.
 
Ditt arbete består av att i en förvaltningsstyrd organisation, leda, organisera, planera ett förvaltningsarbete på kort och lång sikt och motivera andra medarbetare för att realisera största möjliga värde för era kunder. Din uppgift är att representera ett starkt och tryggt ledarskap, vilket innebär att du kommunicerar, samordnar, frågar och lyssnar, informerar och övertygar. Hela tiden med förvaltningsstyrningen som utgångspunkt och optimal verksamhetsnytta som mål. Oavsett om du arbetar på verksamhets- eller IT-sidan.

Kursen riktar sig också till dig som arbetar med en ansvarsroll i en verksamhet eller på IT och vill skaffa dig kunskaper och färdigheter inom de områden som kursen tar upp.
 
Förkunskapskrav

Deltagarna på kursen förväntas ha goda kunskaper om arbetet i en IT-verksamhet och vara redo att anta de utmaningar som det innebär att vara förvaltare av IT-stöd för en verksamhets räkning.

Det här är en utbildning för dig som är förvaltningsledare, förvaltare eller har en liknande befattning i en förvaltningsstyrd verksamhet, oavsett om du arbetar på verksamheten eller i IT-organisationen.
 
 

Utbildningen Certifierad Förvaltare Verksamhet/IT utvecklar ditt förvaltarskap genom att ge kunskaper och konkreta verktyg inom de viktigaste områdena för din roll. Utbildningen omfattar 6 kursdagar fördelade på 3 tillfällen om vardera 2 dagar med cirka en månad mellan varje tillfälle. 

Utbildningen fokuserar på praktisk hjälp och konkreta verktyg, men du får även med dig kunskaper om allt från att arbeta strategiskt och taktiskt med förvaltning, ledarskap, hur du planerar, skriver och genomför en förvaltningsplan och hur får till en bra och strukturerad kunddialog. Kursledaren och de gästföreläsare som besöker utbildningen förmedlar inte bara kunskaper utan delar med sig av sina erfarenheter och stimulerar deltagarna till givande diskussioner. Utbildningen genomförs för grupper upp till 16 personer.

Certifieringen kräver att du varit närvarande på samtliga kursdagar och att du blir godkänd på de projekt som du valt att genomföra under kursen. Du får också räkna med att mellan kurstillfällena sätta av upp till 10 timmar för hemarbete. Kursdokumentationen är digital. 

 

Kursmaterial
 
Kursdokumentationen är digital.

Antal deltagare
 
Kursen är utvecklad för grupper upp till 16 personer.
 
Kurslängd
 
Kursen består av totalt 6 kursdagar fördelade på tre tillfällen med två dagar vardera. Mellan respektive tillfälle förväntas deltagarna utföra hemuppgifter som bygger på kunskap inhämtad under kursen och som tillämpas på verkliga förutsättningar.
 
Tider: kl 9-17 alla dagar
med avbrott för lunch och raster.

Språk
 
Svenska

 

 
Målsättning
 
Efter utbildningen har du erhållit kunskap om hur du:
 • arbetar med och utvecklar ditt förvaltarskap
 • arbetar med målstyrning och sätter mål
 • arbetar och leder mot tydliga mål
 • förmedlar och/eller fångar upp verksamhetens behov
 • skiljer på och får PM3 och ITIL att samverka på ett optimalt sätt
 • arbetar med att skapa och exekvera uppsatta förvaltningsplaner
 • följer upp ett förvaltningsansvar, dess system och leverans
 • resursallokerar och kompetensförsörjer din förvaltningsorganisation
 • leder i förändring, motiverar och kommunicerar och genomför konstruktiva möten
 • förhåller dig till en delvis förvaltnings- och delvis tjänstestyrd organisation
 • coachar medarbetare inom ramen för ditt förvaltningsansvar
 • kan anamma nya trender på ett värdeskapande sätt
 • arbetar med attityder, beteenden och kultur

 

Kursens innehåll

Steg 1 – Att leda och kommunicera skapar förtroende
Förvaltarskapet
Affärsmässigt perspektiv på förvaltning och förvaltarskapet
Effektiv kommunikation och retorik
Presentationsteknik 
Argumentationsteknik och presentationer
Förändringsledning
 
Steg 2 – Att i rollen som förvaltare kunna leda och behålla initiativet
Verksamhetsdrivet strategiarbete inom IT
Lite om ITIL, PM3 och BiSL/ASL 
Samverkan mellan PM3 och ITIL
Objektstyrd vs. tjänstestyrd organisation
Att fånga upp verksamhetsbehov och prioritera 
Att förbereda och genomföra förvaltningsmöten av olika slag 
Hantera verksamhetens behov, portfölj och tjänster

Steg 3 – Att med rätt kompetens leda och utveckla verksamheten och dess behov
Ta fram och arbeta med förvaltningsplaner
Uppföljning av system och förvaltningsleveranser
Från projekt till förvaltning
Trend-, omvärldsbevakning och teknikutveckling
Attityder beteenden och kultur
Certifiering