Att styra och förvalta med ITIL® och pm³


Det saknas startdatum för denna kurs för tillfället.

Antal dagar: 2

Pris: 12900 kr (ex moms)

Många organisationer brottas med att hantera förvaltningsmodeller som pm³ eller ITm5 samtidigt som man försöker tjänsteorientera (ITIL) sin  leverans.

Denna kurs hjälper dig att sortera begreppen för att skapa en samverkans- och styrmodell som tillvaratar de olika perspektivens fördelar utan att skapa en ”överkomplex” struktur.

Områden som kommer att behandlas på kursen är:

  • Vad är och vad innebär förvaltningsstyrning?
  • Vad är och vad innebär tjänstestyrning?
  • Kostnadsallokering genom budget eller tjänsteförsäljning
  • Förvaltningsplan kontra tjänsteportfölj
  • Bör infrastrukturen omfattas av förvaltningsstyrningen?
  • Tjänst, leverans och linjen
  • Förvaltningsrollernas ansvar i (tex OÄ/IT och FL/IT) i operativa processer som (Incident, Problem & Change)
  • Uppföljnings- och tidsskrivningsstrukturer
  • Fallgropar